Pick Up & Drop Off

อัตราค่าบริการเดินทาง

ตัวอย่างราคาเหมาตามเส้นทาง   

เรียกแท็กซี่ผ่านเว็บไซต์ /facebook fanpage  บริการรับส่งทุกที่ ทุกจังหวัดทั่วไทย รับส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย บริการดีรวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลาครับ      

เส้นทาง อัตราค่าบริการ
พัทยาไป-กลับตลาดน้ำดำเนินสะดวก รถเล็ก  4,500B รถใหญ่ 6,000B
พัทยาไป-ดอนเมือง รถเล็ก  1,600B รถใหญ่ 2,000B
พัทยาฯไป-สุวรรณภูมิ รถเล็ก  1,400B รถใหญ่ 1,800B
กรุงเทพไป-พัทยา รถเล็ก 1,600 B รถใหญ่ 2,000B
สุวรรณภูมิไป-พัทยา รถเล็ก 1,300 B  รถใหญ่ 1,800B
พัทยาไป-สุวรรณภูมิ รถเล็ก 1,300 B รถใหญ่ 1,800B
อรัญฯไป-พัทยา รถเล็ก 2,500 B รถใหญ่ 3,400B
พัทยาไปขอนแก่น รถเล็ก 4,500 B รถใหญ่ 5,500B
พัทยาฯโคราช รถเล็ก 3,800 B รถใหญ่ 4,500B
สัตหีบ-กรุงเทพ รถเล็ก 1,800 B รถใหญ่ 2,300B
สัตหีบ-ดอนเมือง รถเล็ก 1,900 B รถใหญ่ 2,400B
กรุงเทพฯ-ศรีราชา รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,800B
ศรีราชา-กรุงเทพ รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,800B
กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,800B
แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,800B
กรุงเทพฯ-อ่าวอุดม รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,800B
อ่าวอุดม-กรุงเทพฯ รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,800B
กรุงเทพฯ-สัตหีบ รถเล็ก 1,700 B รถใหญ่ 2,000B
สัตหีบไปกรุงเทพฯ รถเล็ก 1,700 B รถใหญ่ 2,200B
กรุงเทพฯไปอุ่ตะเภา รถเล็ก 1,700 B รถใหญ่ 2,000B
อู่ตะเภาไปกรุงเทพ รถเล็ก 1,700 B รถใหญ่ 2,000B
กรุงเทพไประยอง รถเล็ก 1,600 B รถใหญ่ 1,800B
ระยองไปกรุงเทพฯ รถเล็ก 1,600 B รถใหญ่ 1,800B
กรุงเทพไปบ้านเพ รถเล็ก 1,900 B ถใหญ่ 2,100B
บ้านเพไปกรุงเทพฯ รถเล็ก 1,900 B รถใหญ่ 2,100B
กรุงเทพ-เกาะช้าง รถเล็ก 3,500 B รถใหญ่ 4,300B
เกาะช้าง-กรุงเทพ รถเล็ก 3,500 B รถใหญ่ 4,300B
กรุงเทพ-จันทบุรี รถเล็ก 2,000 B รถใหญ่ 2,300B
จันทบุรี-กรุงเทพฯ รถเล็ก 2,000 B รถใหญ่ 2,300B
กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,600B
กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ รถเล็ก 1,400 B รถใหญ่ 1,600B
กรุงเทพฯ-ทองผาภูมิ รถเล็ก 2,900 B รถใหญ่ 3,500B
กรุงเทพฯ-น้ำตกเอราวัณ รถเล็ก 2,500 B รถใหญ่ 3,200B
กรุงเทพฯ-น้ำตกไทรโยค รถเล็ก 2,800 B รถใหญ่ 3,300B
กรุงเทพฯ-ราชบุรี รถเล็ก 1,500 B รถใหญ่ 1,900B
กรุงเทพฯ-สวนผึ้ง รถเล็ก 2,000 B รถใหญ่ 2,500B
กรุงเทพฯ-ชะอำ รถเล็ก 1,900 B รถใหญ่ 2,400B
กรุงเทพฯ-หัวหิน รถเล็ก 2,000 B รถใหญ่ 2,500B
กรุงเทพฯ-โคราช รถเล็ก 2,600 B รถใหญ่ 3,300B
กรุงเทพฯ-ขอนแก่น รถเล็ก 4,100 B รถใหญ่ 4,800B
กรุงเทพฯ-อยุธยา รถเล็ก 1,200 B รถใหญ่ 1,700B
กรุงเทพฯ-สระบุรี รถเล็ก 1,300 B รถใหญ่ 1,800B
กรุงเทพฯ-ลพบุรี รถเล็ก 1,800 B รถใหญ่ 2,500B
กรุงเทพฯ-นครนายก รถเล็ก 1,300 B รถใหญ่ 1,800B
กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี รถเล็ก 1,800 B รถใหญ่ 2,300B
กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา รถเล็ก 1,200 B รถใหญ่ 1,700B


กรุงเทพฯ❮❯อรัญฯ                   รถเล็ก  2,400B                          รถใหญ่3,000                   
กรุงเทพฯ❮❯ตราด รถเล็ก  3,800B รถใหญ่ 4,500B
กรุงเทพฯ❮❯ชลบุรี รถเล็ก  1,300B รถใหญ่ 1,600B 
สมุทรสาคร❮❯กรุงเทพฯ รถเล็ก    800 B รถใหญ่ 1,100B
สมุทรสาคร❮❯สมุทรปราการ รถเล็ก 1,000 B  รถใหญ่ 1,200B
สมุทรสาคร❮❯ฉะเชิงเทรา รถเล็ก 1,300 B รถใหญ่ 1,600B
สมุทรสาคร❮❯ชลบุรี รถเล็ก 1,600 B รถใหญ่ 2,000B
สมุทรสาคร❮❯พัทยา รถเล็ก 1,700 B รถใหญ่ 2,200B
สมุทรสาคร❮❯ระยอง รถเล็ก 2,000 B รถใหญ่ 2,500B
สมุทรสาคร❮❯จันทบุรี รถเล็ก 2,500 B รถใหญ่ 3,000B
สมุทรสาคร❮❯ตราด รถเล็ก 4,000 B รถใหญ่ 4,500B
สมุทรสาคร❮❯สระแก้ว รถเล็ก 3,000 B รถใหญ่ 3,500B
สมุทรสาคร❮❯อรัญฯ รถเล็ก 3,300 B รถใหญ่ 3,800B
สมุทรสาคร❮❯นครปฐม รถเล็ก    600 B รถใหญ่ 1,000B
สมุทรสาคร❮❯ราชบุรี รถเล็ก 1,000 B รถใหญ่ 1,300B
สมุทรสาคร❮❯เพชรบุรี รถเล็ก 1,300 B รถใหญ่ 1,700B
สมุทรสาคร❮❯หัวหิน รถเล็ก 1,700 B รถใหญ่ 2,200B
สมุทรสาคร❮❯ปราณบุรี รถเล็ก 2,000 B รถใหญ่ 2,500B
สมุทรสาคร❮❯ประจวบฯ รถเล็ก 2,200 B รถใหญ่ 2,700B
สมุทรสาคร❮❯ชุมพร รถเล็ก 4,500 B รถใหญ่ 5,500B
สมุทรสาคร❮❯สุราษฎร์ รถเล็ก 5,800 B รถใหญ่ 6,800B
สมุทรสาคร❮❯นครศรีฯ รถเล็ก 6,500 B รถใหญ่ 7,500B
สมุทรสาคร❮❯กระบี่ รถเล็ก 7,500 B รถใหญ่ 8,500B
สมุทรสาคร❮❯พังงา รถเล็ก 7,900 B ถใหญ่ 9,000B
สมุทรสาคร❮❯ภุเก็ต รถเล็ก 8,500 B รถใหญ่ 9,500B
สมุทรสาคร❮❯ระนอง รถเล็ก 5,500 B รถใหญ่ 6,500B
สมุทรสาคร❮❯สงขลา รถเล็ก 9,000 B รถใหญ่ 10,000
สมุทรสาคร❮❯ตรัง รถเล็ก 8,500 B รถใหญ่ 9,500B
สมุทรสาคร❮❯พัทลุง รถเล็ก 8,500 B รถใหญ่ 9,500B
สมุทรสาคร❮❯ปทุมธานี รถเล็ก    900 B รถใหญ่ 1,200B
สมุทรสาคร❮❯อยุธยา รถเล็ก 1,300 B รถใหญ่ 1,600B
สมุทรสาคร❮❯สระบุรี รถเล็ก 1,500 B รถใหญ่ 1,800B
สมุทรสาคร❮❯อ่างทอง รถเล็ก 1,700 B รถใหญ่ 2,000B
สมุทรสาคร❮❯สิงห์บุรี รถเล็ก 1,900 B รถใหญ่ 2,300B
สมุทรสาคร❮❯ลพบุรี รถเล็ก  2100 B รถใหญ่ 2,400B
กรุงเทพฯ❮❯สุพรรณฯ รถเล็ก 1,900 B รถใหญ่ 2,400B
กรุงเทพฯ❮❯นครสวรรค์ รถเล็ก 3,000 B รถใหญ่ 3,500B
กรุงเทพฯ❮❯อุทัยธานี รถเล็ก 2,800 B รถใหญ่ 3,300B
กรุงเทพฯ❮❯พิจิตร รถเล็ก 3,600 B รถใหญ่ 4,200B
กรุงเทพฯ❮❯พิษณุโลก รถเล็ก 4,100 B รถใหญ่ 4,800B
กรุงเทพฯ❮❯สุโขทัย รถเล็ก 4,700 B รถใหญ่ 5,800B
กรุงเทพฯ❮❯อุตรดิตถ์ รถเล็ก 4,700 B รถใหญ่ 6,000B
กรุงเทพฯ❮❯แพร่ รถเล็ก 6,200 B รถใหญ่ 7,000B
กรุงเทพฯ❮❯พะเยา รถเล็ก 6,500 B รถใหญ่ 7,500B
กรุงเทพฯ❮❯เชียงใหม่ รถเล็ก 9,500 B รถใหญ่ 1,1500B
กรุงเทพฯ❮❯เชียงราย รถเล็ก 1,0500B  รถใหญ่ 1,2500B 

👉* ราคานี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระยะทางของแต่ละงาน
- ค่าบริการรับส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คิดค่าโดยสารตามกฎกระทรวง บวกค่าบริการ 50 บาท      หรือตามราคาที่ตกลง
👉- ค่าบริการรับส่งข้ามจังหวัด และ นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.
คิดค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท.
ระยะทางต่อไป กิโลเมตรละ 12 บาท สำหรับรถเล็ก. กิโลเมตรละ 15 บาท สำหรับรถใหญ่.
เกิน 200 กิโลเมตร สามารถต่อรองราคาได้.
👉- อัตราค่าบริการเหมาวัน ราคา 2,700 บาทสำหรับรถเล็ก. -3,500 บาทสำหรับรถใหญ่. ราคานี้รวมค่าทางด่วนค่าเชื้อเพลิงแล้ว
💢- อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง 300 บาทต่อชั่วโมงสำหรับรถเล็ก. -400 บาทต่อชั่วโมงสำหรับรถใหญ่.
หรือตามตกลงของแต่ละงาน.
                

ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

จองรถล่วงหน้า เรียกรถด่วน ทางทีมงานมีรถสแตนบายตลอด 24 ชั่วโมง ครับ 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์ เบอร์โทร เรียกแท็กซี่แม่สอด 24ชั่วโมง 086 170 8460 เหมาแท็กซี่แม่สอด